Tilbakeblikk.

Odd Bjønnes velkomsthilsen til Hortens Diskusjonsforening.

Æresmedlem Eva Knudsrød og leder Brit Selstad med avisen Kvindsjå fra 1901.

Janne Omholt Gudrun Jess, Elisabeth Marthinsen, Anne Engelsen, Karin Loe og Ann-Rita Danielsen Hol.

Odd Bjønnes og Thordis B Karlsen fra Lokalhistorisk Senter sammen med noen av deltakerne.


Hortens Diskusjonsforening Gratulerer Æresmedlem Anne Engelsen

på 90 års dagen - 10. januar 2011.

Julemøte i 2010 hadde temaet Kvinner i Forsvaret.


Generalmajor  Kristin Lund. En kvinne som har gjort karriere i Forsvaret. Hvorfor valgte hun et utradisjonelt yrke? Hva mener hun kvinner kan bidra positivt med i Forsvaret?  Og hva er hennes erfaringer med Forsvaret som arbeidsplass?

      Generalmajor Kristin Lund

Gudrun Jess overrekker foreningens skål.

En lydhør forsamling.

Fra julebordet.


      Årsmøtet 27. april  2010. Foredragsholder Brit Stuksrud "Marie Høeg - et politisk portrett"

Foredragsholder Brit Stuksrud holdt foredrag om Marie Høeg.

Og etterpå var det kaffe, te og wienerbrød.

Leder Brit Selstad takker Brith Børresen for innsatsen i styret.


 

Brith L. Børresen (til høyre)

introduserer kveldens foredragsholder Eva Bratland.

Foredraget "Når krisen rammer"

- Familieperspektivet i sorg og kriser

- engasjerte alle 30 som var møtt fram.

Av Guri Larsen.

Foto: Guri Larsen

Gjengangeren

    10-09-09

Variert Høstprogram 2009:


Det hele starter tirsdag førstkommende med tema "Når krisen rammer".

Foredragsholder Eva Bratland forteller om problemer i barn, unge og voksnes hverdag. Hun tar utgangspunkt i konkrete eksempler og skal blant annet forelese om familieperspektivet når enkeltmennesker rammes av krise og sorg.


DISKUSJONSGLADE: Varamedlem Brith L. Børresen (til venstre) og styremedlem Gudrun Jess presenterer høstprogram for Hortens Diskusjonsforening.


Møteprogrammet for høst 2009 omfatter tre foredrag i Hortens Diskusjonsforening. Gudrun Jess og Brith L. Børresen lover bredt perspektiv på kvinnerollen i fortid og nåtid.


Siste foredragsholder i løpet av høsten er velkjente Terje Gansum. 24. november forteller tidligere Midgard-sjef Gansum om vikingtidens kvinner.

Han legger spesiell vekt på kvinners rolle og betydning, og drar samtidig paralleller til vår egen tid.


 

Kontaktperson: Randi Lilletvedt.  E-post:  randi.lilletvedt@gmail.com. Adresse: Lindestien 1 A,  Postnr: 3189 Poststed: Horten


      Kontreadmiral Louise Dedichen Bastviken og brigader Kristin Lund forteller

      fra omfattende tjenesteerfaring fra inn- og utland. Foredraget avholdes

      20. oktober.

Hortens Diskusjonsforenings 115 års jubileum 4. mars 2011