Møteprogram våren 2017

25. januar:

Advokat og nestleder i Statens seniorråd Erik Råd Herlofsen: "Aldersdiskriminering i Norge i 2017 "

15. mars:

Dr. theol. Steinar Moe: "Religion og mat"


03. mai:

Spesialist i psykologi Espen Idås: " Følelsenes Fenomenologi"

Hvorfor har vi mennesker følelser? Og hvilken funksjon har de?

Møteprogram våren 2017

Onsdag 25. januar kl 1900:


"Aldersdiskriminering i Norge i 2017".

Aldersdiskriminering forekommer daglig, både i og utenfor arbeidslivet. Mange eldre må forlate sitt arbeid utelukkende begrunnet i sin fødselsdato. Stadig flere opplever at man er for gammel til å leie bil, tegne forsikringer, kjøpe borettslagsleilighet osv. Advokat Erik Råd Herlofsen tar oss med på en spennende historisk reise om pensjon, aldersgrenser og diskriminering.


OM INNLEDER:

Advokat Erik Råd Herlofsen har møterett for Høyesterett, og har prosedert en rekke profilerte diskrimineringssaker. Han er også nestleder i Statens seniorråd. Herlofsen er fast skribent  i tidsskriftet "Vi over 60", og er en anerkjent foredragsholder.

Onsdag 15. mars kl 19.00


"Religion og mat".

Hvordan tenker en i religionene islam, jødedom og kristendom om forholdet religion og mat?
OM INNLEDER:

Steinar Moe er dr. theol. Han har undervist ved Det Teologiske Menighetsfakultetet i Oslo og er fremdeles sensor ved det samme institutt. Han har vært dosent ved Høyskolen i Vestfold, på lærerutdanningen. Han har skrevet mange fagbøker og tidsskrifter i teologi. I tillegg har han vært bataljonsprest i Sør-Libanon i 2 år. Han var også humanitær offiser med arbeid blant sivilbefolkningen der. Han hadde mye kontakt blant Libanons orientalske kristne.


Onsdag 03. mai kl 19.00


"Følelsenes Fenomenologi".

Utfordringer knyttet til følelser er noe alle psykologer møter i sitt arbeid med de som søker hjelp. Noen er ute av stand til å sørge over sine tap. Andre er overveldet av angst, skyld eller skam. Mange har vansker med at de ikke greier å føle glede eller engasjement i seg selv eller ting rundt seg. Andre igjen kan ikke kjenne ømhet, nærhet eller omsorg for dem som står dem nær. Mange sliter med å tillate seg å kjenne på sinne, eller stå opp for seg selv. Hvorfor har vi mennesker følelser? Og hvilken funksjon har de for vår eksistens og for oss som medmennesker?

OM INNLEDER:

Espen Idås er utdannet fra NIH og UiO. Psykolog i 1994, og spesialist i psykologi siden 1998. Han har jobbet klinisk i alle år med alt fra barn/ungdom med utfordringer, voksne og idrettsutøvere. Han har jobbet som psykolog ved SiV i flere år, og er nå privatpraktiserende ved Vektergården Psykologi Senter. Han er også sakkyndig psykolog ved Domstolen.

Velkommen


Møtene er åpne for alle. Merk at møtene foregår i Kihlegalleriet, Apenesgården

Entré

Kr 100,- for medlemmer, kr 150,- for gjester.

Enkel bevertning.

Kontingent for medlemskap

Ordinært medlemskap                kr 250,-

Pensjonister / Studenter             kr 200,-

Kontaktperson: Randi Lilletvedt.  E-post:  randi.lilletvedt@gmail.com. Adresse: Lindestien 1 A,  Postnr: 3189 Poststed: Horten