Møteprogram våren 2016

13. jan.:

Generalmajor Tryggve Tellefsen: "Midtøsten og Vesten i endring."

09. mars:

Markering av 120-års jubileum for Hortens Diskusjonsforening!  "Sviskeprinsene" fremfører sanger med kvinner i sentrum.

Espen Idås: "Prestasjonsgenerasjonen.  Er Prestasjonsgenerasjonen styrt fra de unge eller de eldre?"

11. mai.:

Thomas Thorvaldsen: "Hvordan styrke kroppens selvhelbredende evner (fokus på mental helse)."

Onsdag 13. januar kl. 19.00


"Midtøsten og Vesten i endring."


Tryggve Tellefsen fokuserer på maktspill, etnisk og religiøs motsetning i fortid og nåtid.  Hva skjer her hjemme?

OM INNLEDER:

Generalmajor Tryggve Tellefsen har bl.a. vært operasjonssjef i den multinasjonale styrken i Sinai (-87), sjef for Jegerkorpset/Infanteri-regiment nr. 4, og leder for utvelgelse og opplæring av norske enheter til FNs fredsoperasjoner og annet utstasjonert personell fra 1989-94. I 1994-95 for FN-styrken i Makedonia, og i 1997 ble han utvevnt til generalmajor og Force Commander, sjef for den multinasjonale styrken i Sinai, som han innehadde i 4 år.  Som pensjonist har han vært både ambassaderåd og leder for observatørkorpset på Sri Lnka.  Fra 2004-07 ambassaderåd i Israel og leder for observatørstyrken i Hebron på Vestbredden."

Onsdag 09. mars kl 19.00


"Markering av 120-års jubileum for Hortens Diskusjonsforening.  "Sviskeprinsene" fremfører sanger med kvinner i sentrum."


"Prestasjonsgenerasjonen."


Espen Idås: Dagens mennesker lever i en verden der det å lykkes er ensbetydende med å ha det bra, men hva er å lykkes?  Må man stadig prestere for å oppleve lykke?  Er det slik at det å prestere har blitt et stadig større press på tvers av generasjoner?  Er prestasjonsgenerasjonen styrt fra de unge eller de eldre?


OM INNLEDER:

Espen Idås er utdannet fra NIH og UiO.  Psykolog i 1994, spesialist i psykologi siden 1998.  Jobbet klinisk i alle år med alt fra barn/ungdom med utfordringer, voksne og idrettsutøvere.  Har jobbet som psykolog ved SiV i flere år, og er nå privatpraktiserende ved Vektergården PsykologiSenter.  Er også sakkyndig psykolog ved Domstolen.

Onsdag 11. mai kl 19.00


"Hvordan styrke kroppens selvhelbredende evner?   Fokus på mental helse."


Thomas Thorvaldsen snakker om hva det vil si å være mindful, - hva forteller direkte erfaring, og hva forteller forskning?  Hva hindrer oss i å ta vare på kroppen, og hvordan kan vi leve i balanse?.


OM INNLEDER:

Thomas Thorvaldsen holder til daglig kurs i "Bevisst tilstedeværelse - mindfulness".  Han jobber også som terapeut i Tønsberg.  Thomas er utdannet kinesiolog og coach.  Les mer om ham på www.klakommunikasjon.no

Velkommen


Møtene er åpne for alle. Merk at møtene foregår i Kihlegalleriet, Apenesgården

Entré

Kr 100,- for medlemmer, kr 150,- for gjester.

Enkel bevertning.

Kontingent for medlemskap

Ordinært medlemskap                kr 200,-

Pensjonister / Studenter             kr 150,-

Kontaktperson: Randi Lilletvedt.  E-post:  randi.lilletvedt@gmail.com. Adresse: Lindestien 1 A,  Postnr: 3189 Poststed: Horten

Møteprogram våren 2016