Møteprogram våren 2018

Møteprogram våren 2018

14. februar:

Lege Harald Edvard Mølmen: "Kvinner og hjertet - med fokus på forebyggende kvinnehelse."


14. mars:

Biskop Solveig Fiske:"Fra statskirke til folkekirke - med et sideblikk på å være biskop og feminist."18. april:       Arkeolog Cathrine Stangebye Engebretsen:" Etablering av pilegrimsled gjennom Vestfold."

Onsdag 14. februar kl 1900:

 

"Kvinner og hjertet". Harald Edvard Mølmen vil i sitt foredrag ha fokus på forebyggende kvinnehelse.


OM INNLEDER: Harald Edvard Mølmen er fastlege ved Åsgårdstrand legesenter. Han kommer opprinnelig fra Dombås og var ferdig utdannet lege i 2004 ved NTNU i Trondheim. Han har vært tilknyttet universitetet og St. Olavs hospital. I tillegg har han arbeidet ved legevakten i Trondheim og Horten. Han har doktorgrad innen hjerte-kar forskning og fysisk aktivitet fra NTNU.

 

Onsdag 14. mars kl 19.00


"Fra statskirke til folkekirke - med et sidebikk på å være biskop og feminist"

En av kirkens viktigste oppgaver er å peke på at urett angår oss alle. Solveig Fiske har stort engasjement for kvinners og homofiles situasjon, samt for asylbarn og papirløse flyktninger.


 
OM INNLEDER: Solveig Fiske har vært biskop i Hamar bispedømme siden 2006. Før bispeutnevnelsen arbeidet hun blant annet som prest i 24 år. Hun er gift, har tre barn og 2 barnebarn.Onsdag 18. april kl 19.00


"Etablering av Pilegrimsled gjennom Vestfold"


Gikk det pilegrimer gjennom Vestfold i middelalderen? Har dette middelalderske fenomenet noen som helst relevans i dagens samfunn? Hvorfor vil Fylkeskommunen tilrettelegge for en pilegrimsled gjennom Vestfold?

OM INNLEDER: Cathrine Stangebye Engebretsen er arkeolog og rådgiver i regional kulturminneforvaltning med bakgrunn fra universitetsmuseene, Riksantikvaren og NIKU.


Velkommen


Møtene er åpne for alle. Merk at møtene foregår i Kihlegalleriet, Apenesgården

Kontingent for medlemskap

Ordinært medlemskap                kr 250,-

Pensjonister / Studenter             kr 200,-

Entré

Kr 100,- for medlemmer, kr 150,- for gjester.  Vipps 21779

Enkel bevertning.

Kontaktperson: Randi Lilletvedt.  E-post:  randi.lilletvedt@gmail.com. Adresse: Lindestien 1 A,  Postnr: 3189 Poststed: Horten