Historikk


Hortens Diskusjonsforening er landets eldste diskusjonsforening for kvinner - 121 år i 2017.  Det opprinnelige navnet - Den selskapelige Diskusjonsforening - virket mindre støtende på en kvinneforening der menn ikke hadde adgang.  Menn var redde for at deres hustruer og døtre skulle ta skade på sin sjel ved å gå der:


”Alle visste jo at foreningen ble regjert av gamle misfornøide jomfruer og ugifte kvinner som hadde unnfanget forrykte stemmeretts- og kvindesagsideer”.


Foreningen skulle lære kvinner å kunne diskutere når de en gang fikk stemmerett. § 1 lyder: ”Foreningens formål er å samle kvinner til diskusjon om tidens spørsmål, særlig om dem som angår kvinnens stilling."

Det var vanskelig å få kvinner til å delta i debattene. Derfor ble det opprettet en egen avis ”Kvindsjaa” hvor alle medlemmene fikk skrive anonymt. Bare formann og sekretæren måtte skrive under med fullt navn.

 

Medlemmene har blant annet gått fra hus til hus og samlet underskrifter for å få vann og vært med på å starte husmorskole.


Kvinnesaken er i dag kommet langt, men på mange områder er det fortsatt uløste oppgaver.  Hortens diskusjonsforening ønsker å fokusere på områder som er av særlig interesse for kvinner.

Foreningens emblem (kvinnen med vind i skjørtene) er tegnet av billedkunstner Berit Myrvold Lier, etter initiativ fra foreningens tidligere leder, Unn Christensen.

Linker til ytterligere informasjon

På siden "Et innblikk i Kvindsjaa" vises bilder av de utvalgte sidene, som er klikkbare. Klikker man på en side vises denne, og ved å velge Next eller Previous, kan man navigere mellom sidene.

Om Hestehoven - foreningens symbol i de første år

Les om sybolikken her

Kontaktperson: Randi Lilletvedt.  E-post:  randi.lilletvedt@gmail.com. Adresse: Lindestien 1 A,  Postnr: 3189 Poststed: Horten