Møteprogram høsten 2016

Møteprogram høsten 2016

07. sept.:

Professor i pedagogikk Willy Aagre: " Anna Sethne og hennes visjon om en ny skole"

12. okt:

Førstelektor i pedagogikk Rakel Rohde Næss: "Trenger man hjelm for å klatre i trær?" Barneoppdragelse før og nå.

02.nov.:

Generalmajor Tryggve Tellefsen(p): "Fredsbevarende operasjoner, erfaringer fra ledelse av 4 operasjoner"

Onsdag 07. september kl 19.00


"Anna Sethne og hennes visjon om en ny skole"


Willy Aagre retter søkelyset mot arbeidet med fornyelsen av norsk skole i begynnelsen av 1900-tallet. Sethne ville at skolen skulle bli et aktivt verksted for barnas kunnskap der praktisk-estetiske og teoretiske fag skulle gå hånd i hånd. Hun tordnet mot kateterundervisningens dominerende rolle.

OM INNLEDER:

 Willy Aagre er professor i pedagogikk ved Høyskolen i Sørøst-Norge. Hans arbeid spenner fra ungdomsforskning til norsk og nordisk skolehistorie på 1900-tallet med vekt på alternativ pedagogikk. Han har nettopp utgitt en bok om Anna Sethne og den norske reformpedagogikken. Han har også skrevet en bok om Margrethe Munthe og hennes liv som barnesangforfatter og lærerinne. Aagre har gjerne musikalske innslag i sine foredrag.

Onsdag 12. oktober kl 19.00


"Trenger man hjelm for å klatre i trær?"


Rakel Rohde Næss setter fokus på det "å være". Både barn, ungdom og foreldre skal realisere seg selv. Organiserte fritidsaktiviteter har fått en sentral plass i den moderne familien. Dette går på bekostning av barns tid til å leke uforstyrret uten innblanding fra voksne. Blir dagens barn overbeskyttet av ivrige voksne som skal realisere seg selv?OM INNLEDER:

Rakel Rohde Næss er førstelektor i pedagogikk ved Høyskolen i Sørøst-Norge. Hun har undervist i pedagogikk, og hatt ulike lederoppgaver i forbindelse med Lærerutdanningen siden 2003. Næss har også erfaring fra arbeidet i PP-tjenesten, samt ulike fagforeningsverv.

Onsdag 02. november kl 19.00


"Fredsbevarende operasjoner, erfaringer fra 4 operasjoner"


Tryggve Tellefsen forteller om sine erfaringer som "fredsmekler" i Midtøsten, i Makedonia og på Sri Lanka. Han belyser med bilder hvordan dette foregår på bakken og hvor forskjellig utgangspunkt disse 4 operasjonene han ledet hadde. Hvordan forholde seg til sterke klaner og "private hærer". Viktigheten av god koordinering mellom de ulike aktører.

OM INNLEDER:

Generalmajor Tryggve Tellefsen har bl.a. vært operasjonssjef i den multinasjonale styrken i Sinai (-87), sjef for Jegerkorpset/Infanteri-regiment nr. 4, og leder for utvelgelse og opplæring av norske enheter til FNs fredsoperasjoner og annet utstasjonert personell fra 1989-94. I 1994-95 for FN-styrken i Makedonia, og i 1997 ble han utvevnt til generalmajor og Force Commander, sjef for den multinasjonale styrken i Sinai, som han innehadde i 4 år.  Som pensjonist har han vært både ambassaderåd og leder for observatørkorpset på Sri Lanka.  Fra 2004-07 ambassaderåd i Israel og leder for observatørstyrken i Hebron på Vestbredden."

Velkommen


Møtene er åpne for alle. Merk at møtene foregår i Kihlegalleriet, Apenesgården

Entré

Kr 100,- for medlemmer, kr 150,- for gjester.

Enkel bevertning.

Kontingent for medlemskap

Ordinært medlemskap                kr 250,-

Pensjonister / Studenter             kr 200,-

Kontaktperson: Randi Lilletvedt.  E-post:  randi.lilletvedt@gmail.com. Adresse: Lindestien 1 A,  Postnr: 3189 Poststed: Horten