Møteprogram høsten 2015

Møteprogram høsten 2015

09. sept.

Linn Stalsberg: "Er jeg fri nå? Tidsklemme i verdens beste land. Moderne kvinnekamp i en markedsstyrt verden."

21. okt.

Jon Terje Grønli: "Årets litterære utgivelser . Et personlig streiftog gjennom ulike sjangre."

18. nov.

Ingeborg Moræus Hanssen: "Fra kinodame til skrivedame.  Det glade forpliktende seniorliv"

Onsdag 09. september kl. 19.00


"Er jeg fri nå?"


Linn Stalsberg setter søkelyset på om kvinner virkelig har et arbeidsliv som gjør det mulig å være et omsorgsmenneske.  Var det egentlig en slik hektisk hverdag feministene på 70-tallet mente ville frigjøre kvinnene?

OM INNLEDER:

Linn Stalsberg er forfatter, journalist og sosiolog og jobber for tiden med en ny bok om nylieralisme.  Har skrevet boken "Er jeg fri nå?"

Onsdag 21. oktober kl 19.00


"Årets litterære utgivelser."


Jon Terje Grønli har fokus på et utvalg av årets bøker og kommenterer ulike sjangre i de litterære utgivelser.


OM INNLEDER:

Jon Terje Grønli er lektor og har undervist i ulike skoler i Horten i tidsrommet 1969 - 2010.  Fra 1980 har han vært fast litteraturanmelder i lokalavisen.

Onsdag 18. november kl 19.00


"Fra kinodame til skrivedame.  Det glade og forpliktende seniorliv."


Ingeborg Moræus Hanssen holder foredrag om hvorledes mennesker i Den Tredje Alder skal og bør delta i fellesrommet både i arbeidsliv, organisasjonsliv og politikk.OM INNLEDER:

Ingeborg Moræus Hanssen fungerte inntil 2006 som administrerende direktør for Oslo Kinomatografer.  Hun er kjent som en ivrig samfunnsdebattant.

Velkommen


Møtene er åpne for alle. Merk at møtene foregår i Kihlegalleriet, Apenesgården

Entré

Kr 100,- for medlemmer, kr 150,- for gjester.

Enkel bevertning.

Kontingent for medlemskap

Ordinært medlemskap                kr 200,-

Pensjonister / Studenter             kr 150,-

Kontaktperson: Randi Lilletvedt.  E-post:  randi.lilletvedt@gmail.com. Adresse: Lindestien 1 A,  Postnr: 3189 Poststed: Horten