Styret

Hortens Diskusjonsforenings styre

Styret 2020 - 2021

Navn

Verv

Telefon

Randi Lilletvedt

Leder

47 28 80 77

Janne Aker Thorkildsen

Styremedlem

95 03 27 74

Bjørg Jovall

Styremedlem

40 60 92 40

Turid Hvidsten

Styremedlem

91 87 15 72

Kontaktperson: Randi Lilletvedt.  E-post:  randi.lilletvedt@gmail.com. Adresse: Lindestien 1 A,  Postnr: 3189 Poststed: Horten