VELKOMMEN TIL HORTENS DISKUSJONSFORENING!

   

Tilbakeblikk:

 

 


Nyheter:

Historikk:

Styret:

Kontaktperson:

Årsmelding:

Hortens Diskusjonsforenings 

 


Odd Bjønnes velkomsthilsen til Hortens Diskusjonsforening.


 

 

Æresmedlem Eva Knudsrød og leder Brit Selstad med avisen
 Kvindsjå fra 1901.

 115 års jubileum 4. mars 2011


Janne Omholt Gudrun Jess, Elisabeth Marthinsen, Anne Engelsen, Karin Loe og Ann-Rita Danielsen Hol.


Odd Bjønnes og Thordis B Karlsen fra Lokalhistorisk Senter sammen med noen av deltakerne.

 

 

 

 

Hortens Diskusjonsforening Gratulerer Æresmedlem Anne Engelsen på 90  års dagen -
10. januar 2011.

 

         

 


 

Julemøte i år hadde temaet Kvinner i Forsvaret.

Generalmajor  Kristin Lund. En kvinne som har gjort karriere i Forsvaret. Hvorfor valgte hun et utradisjonelt yrke? Hva mener hun kvinner kan bidra positivt med i Forsvaret?  Og hva er hennes erfaringer med Forsvaret som arbeidsplass?

 

   
Generalmajor Kristin Lund

Gudrun Jess overrekker foreningens skål.

En Lydhør forsamling.
Fra julebordet.


Årsmøtet 27. april  2010. Foredragsholder Brit Stuksrud "Marie Høeg - et politisk portrett"

 

 


Foredragsholder Brit Stuksrud holdt foredrag om Marie Høeg.

 


Og etterpå var det kaffe, te og wienerbrød.

 

 

 

 


Leder Brit Selstad takker Brith Børresen
for innsatsen i styret.

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

Brith L. Børresen (til høyre) introduserer kveldens foredragsholder Eva Bratland.

Foredraget "Når krisen rammer" - Familieperspektivet i sorg og kriser - engasjerte alle 30 som var møtt fram.

 

 


Av Guri Larsen.
Foto: Guri Larsen

 

Variert Høstprogram:

Gjengangeren 10-09-09

 

  Møteprogrammet for høst 2009 omfatter tre foredrag i Hortens Diskusjonsforening. Gudrun Jess og Brith L. Børresen lover bredt perspektiv på kvinnerollen i fortid og nåtid.

Det hele starter tirsdag førstkommende med tema "Når krisen rammer". Foredragsholder Eva Bratland forteller om problemer i barn, unge og voksnes hverdag. Hun tar utgangspunkt i konkrete eksempler og skal blant annet forelese om familieperspektivet når enkeltmennesker rammes av krise og sorg.
Andre diskusjonssamling i høst blir et møte med kvinner som har gjort karriere innen Forsvaret.
Kontreadmiral Louise Dedichen Bastviken og brigader Kristin Lund forteller fra omfattende tjenesteerfaring fra inn- og utland. Foredraget avholdes 20. oktober.
 
DISKUSJONSGLADE: Varamedlem Brith L. Børresen (til venstre) og styremedlem Gudrun Jess presenterer høstprogram for Hortens Diskusjonsforening.

Siste foredragsholder i løpet av høsten er velkjente Terje Gansum. 24. november forteller tidligere Midgard-sjef Gansum om vikingtidens kvinner. Han legger spesiell vekt på kvinners rolle og betydning, og drar samtidig paralleller til vår egen tid.
Møtested for Hortens Diskusjonsforening er som alltid Sjømilitære Samfund på Karljohansvern.