Møteprogram

Møteprogram våren 2022

 

 Fra og med våren 2022 holdes våre foredrag i Røde Kors-huset.


 

15.02.22: Britt Haslund

Hva er alkoholisme?

 

15.03.22: Fredrik S Heffermehl

Hadde våpen vært løsningen ville vi hatt fred for lenge siden!

 

26.04.22: Randi Rosenqvist

Hvordan håndterer samfunnet personer med voldsrisiko og alvorlige
psykiske lidelser?


  

Tirsdag 15. februar kl. 19.00

 

Britt Haslund:

 

Britt Haslund var au pair i USA og traff der sin framtidige ektemann Leif. De fikk etter hvert 2 barn. Leif var i marinen og ute på tokt lenge av gangen, noe som resulterte i at Britt begynte å drikke rødvin om kveldene som en trøst.  Drikkemønsteret eskalerte, og en dag var alkoholavhengigheten et faktum. Takket være gode venner fikk Britt hjelp til behandling med Minnesota modellen. Tilbake til Norge ble en selvhjelpsgruppe hennes ettervern. 

                                                       


                              

Tirsdag 15. mars kl. 19.00


Fredrik S Heffermehl:


Jurist, forfatter og fredsforsker Fredrik S Heffermehl har vært visepresident i Det Internationale fredsbyrå. Han er videre ærespresident og tidligere president i Norges Fredsråd. 

 

Heffermehl vil prøve å forklare, i dette brennaktuelle tema, at vi er i en ond sirkel, mangelen på internationalt samarbeide i nasjonens felles interesse. Dette gjør at vi er hjelpeløse offer for mer og mer livsfarlig - evig opprustning. Hvorfor ser ikke flere hva som er realiteten? Det handler om massiv propaganda, og propaganda er massepåvirkning som ikke synes! Resultat: vi pøser ut penger inn i «forsvar» som er det mest risikable som truer menneskehetens overlevelse.

 

Mest aktuelt tema for kvelden er opplagt spørsmålet om de fire militærbaser for USA

- der har lenge vært forberedt med partiene på Stortinget, det har blitt tilrettelagt for dette uten at folk fikk vite noe. Det var heller ikke et tema i siste stortingsvalg enda det var det absolutt viktigste spørsmålet for denne stortingsperioden. 
Tirsdag 26. april kl. 19.00


Randi Rosenqvist:


Randi Rosenqvist er Norges fremste rettspsykiater.  I en årrekke har hun kjempet for at alvorlig sinnslidende personer skal få den behandlingen de trenger.  I forbindelse med Kongsberg-drapene hevdet hun at mange bør utredes mot sin vilje.  Hun har også hevdet at mange adferds forstyrrede unge menn blir oppfattet som umulige istedenfor som mulig syke.    

Rosenqvist har arbeidet i Helsedirektoratet, og ved en rekke sykehus. Hun har vært overlege ved regional sikkerhetsavdeling ved Aker sykehus, vært ansatt i Kriminalomsorgen fra 2011 til 2021.  Hun er vel mest kjent for å ha hatt ansvaret med å observere Anders Behring Breivik i fengslet.  Fra desember 2021 er hun leder av Nasjonal aksjon for bevaring og utvikling av de psykiatriske sykehusene.

Rosenqvist er kommandør av St. Olavs Orden. 


§§§§§§§§§§§§§§

Møtene er åpne for alle og finner sted i Røde Kors-huset.

Entre: kr 100 for medlemmer og kr 150 for ikkemedlemmer. Vipps nr 21779. Enkel bevertning.

Kontingent for medlemskap: 250 kr/år, pensjonister/studenter 200 kr/år.

Velkommen!

 

 

Velkommen


Møtene er åpne for alle. Merk at møtene foregår i Røde Kors-huset. 

Entré

Kr 100,- for medlemmer, kr 150,- for gjester.

Enkel bevertning.

Kontingent for medlemskap

Ordinært medlemskap                kr 250,-

Pensjonister / Studenter             kr 200,-

Kontaktperson: Randi Lilletvedt.  E-post:  randi.lilletvedt@gmail.com. Adresse: Lindestien 1 A,  Postnr: 3189 Poststed: Horten