Møteprogram

Møteprogram høsten 2021

 

 

 

08.09.21: Unni Wikan

Håndtering av sorg og død i ulike kulturer

 

13.10.21: Anne Birgitte Andersen

Hva en fremtidskontrakt innebærer

 

17.11.21: Øyvind Wistrøm

Klimaendringer


  

                                       

Onsdag 8. september kl. 19.00

 

Unni Wikan:

 

Unni Wikan er professor emerita i sosialantropologi ved UiO. Hun har gjort feltarbeid i mange land, og har skrevet en rekke bøker og fagartikler. Hun er en kjent samfunnsdebattant, og fikk Fritt Ord prisen i 2004 for sine innsiktsfulle, åpenhjertige og utfordrende bidrag til dabatten om verdikonflikter i det flerkulturelle samfunn.

I foredraget formidler hun ulike historier fra muslimer, hinduer og buddhister om hvordan de takler eksistensielt krevende situasjoner i form av sorg og død.

                                                       


                              

Onsdag 13. oktober kl. 19.00

 

Anne-Birgitte Andersen:


Anne Birgitte Andersen er advokat og har arv- og familierett som ett av flere spesialområder.

Folk flest bør ha en formening om hva en framtidsfullmakt innebærer, og ta stilling til om man har et behov. Foredraget vil derfor handle om hva en framtidsfullmakt innebærer - hva, hvorfor, hvordan?

 


 

Onsdag 17. november kl. 19.00


Øyvind Wistrøm:


Øyvind Wistrøm er tidligere ansatt på Universitetet i Sørøst Norge hvor han har undervist i lærerutdanningen om klima og miljø, foruten i internasjonal politikk med fokus på Midtøsten.

Klima var ett av de temaene det var mest fokus på under valgkampen i høst. Men hva er egentlig «klima», og hvorfor har det blitt et så stort tema? I foredraget sitt vil Wistrøm se på "klima" gjennom historien og kanskje først og fremst hvordan "klima" har vært med å forme menneskets historie.

 


    

Årsmøte 17. november kl. 18.00

 

Før foredraget til Wistrøm avholder vi et forsinket årsmøte.


§§§§§§§§§§§§§§

Møtene er åpne for alle og holdes i Kihlegalleriet, Apenesgården.

Entre: kr 100 for medlemmer og kr 150 for ikkemedlemmer. Vipps nr 21779. Enkel bevertning.

Kontingent for medlemskap: 250 kr/år, pensjonister/studenter 200 kr/år.

Velkommen!

 

 

Velkommen


Møtene er åpne for alle. Merk at møtene foregår i Kihlegalleriet, Apenesgården

Entré

Kr 100,- for medlemmer, kr 150,- for gjester.

Enkel bevertning.

Kontingent for medlemskap

Ordinært medlemskap                kr 250,-

Pensjonister / Studenter             kr 200,-

Kontaktperson: Randi Lilletvedt.  E-post:  randi.lilletvedt@gmail.com. Adresse: Lindestien 1 A,  Postnr: 3189 Poststed: Horten