Møteprogram høsten 2017

Velkommen til Hortens Diskusjonsforening

Møteprogram høsten 2017

20. sept.:

NRK-korrespondent Espen Aas: "Storbritannia etter brexit"

 

18. oktober:

Høyskolelektor og reformasjonsorsker Sigurd Hareide: " Fra konflikt til fellesskap? Hvor enige er katolikker og lutheranere fem hundre år etter reformasjonens begynnelse?"

 

08. nov.:

Forsker og filosof Henrik Syse: "Rask forandring, varige verdier - hvordan kan vi ta vare på det viktigste og mest verdifulle i en tid der mye forandrer seg?

Onsdag 18. oktober kl 19.00

 

"Fra konflikt til fellesskap?"

31. oktober 2017 er det fem hundre år siden reformasjonens begynnelse. Begivenheten markeres av katolikker og lutheranere med en "felles minnemarkering", men hvor enge er de egentlig, og hva har skjedd i dialogen mellom dem siden femtenhundretallet?

 

 

 

OM INNLEDER:

Høyskolelektor Sigurd Hareide underviser ved lærerutdanningene ved Høyskolen i Sørøst-Norge, og forsker på overgangen fra katolsk til luthersk gudstjeneste i Danmark - Norge på 1500-tallet.

 

OM INNLEDER:

Espen Aas er har vært NRKs korrespondent i London de siste 4 år. Han har jobbet i NRK siden 1999. Han har bl annet jobbet i Dagsnytt og Dagsrevyen Han er utdannet journalist og studerte i London.

Onsdag 20. september kl 1900:

"Storbritannia etter brexit".

Hvordan er tilstanden i de 4 landene som utgjør Storbritannia etter brexit? Hvordan stemte de, hva har vært viktig for dem, og hva har dette gjort med regional identitet?

 

Onsdag 08. november kl 19.00

 

"Rask forandring, varige verdier - hvordan kan vi ta vare på det viktigste og mest verdifulle i en tid der mye forandrer seg?"

Henrik Syse skal snakke om hva verdier betyr, og hvordan vi kan ta vare på dem i en raskt foranderlig tid. Han kommer til å bruke Donald Trump og lignende politiske fenomener som utgangspunkt for en diskusjon om hvor vi ønsker å føre vårt samfunn videre.

OM INNLEDER:

Henrik Syse er forsker ved PRIO (Institutt for fredsforskning), professor ved Bjørknes Høyskole og forfatter

Velkommen

 

Møtene er åpne for alle. Merk at møtene foregår i Kihlegalleriet, Apenesgården

Entré

Kr 100,- for medlemmer, kr 150,- for gjester. Vipps 21779

Enkel bevertning.

Kontingent for medlemskap

Ordinært medlemskap kr 250,-

Pensjonister / Studenter kr 200,-

Kontaktperson: Randi Lilletvedt. E-post: randi.lilletvedt@gmail.com. Adresse: Lindestien 1 A, Postnr: 3189 Poststed: Horten