Møteprogram våren 2019

Kontaktperson: Randi Lilletvedt.  E-post:  randi.lilletvedt@gmail.com. Adresse: Lindestien 1 A,  Postnr: 3189 Poststed: Horten

Velkommen til Hortens Diskusjonsforening


Møteprogram våren 2019

 

 

 

06.02.19: Ole Martin Høystad: "Sjelens dramatiske historie og kriser.   Hvilken betydning har     sjelen i vår tid?"

 

06.03.19: Ole Petter Hjelle:"Sterk hjerne med aktiv kropp"                                                         

 

08.05.19: Audun Bårdseth: "Fra postkassa til bukselomma:  Digitalisering i praksis". Årsmøte     samme kveld kl 1800.               

      

Onsdag 6. februar kl 1900:   

"Sjelens dramatiske historie og kriser. Hvilken betydning har sjelen i vår tid?"

I vår kultur har sjelen helt fra antikken vært ansett som personens sentrum og alle tings målestokk. Siden opplysningstiden har imidlertid sjelens sentrale stilling i vårt menneskesyn blitt utfordret. Hvilken betydning har sjelen i vår tid? Er den gått ut på dato?

 

Ole Martin Høystad er dr. philos og professor emeritus i tverrfaglige kulturstudier ved Universitetet i Sørøst-Norge, Bø. Høystad har gitt ut flere bøker om litteratur, filosofi og kulturhistorie. I 2003 ga han ut Hjertets kulturhistorie som er oversatt til mange språk. I 2016 fulgte han opp med Sjelens betydning.

 

Onsdag 6. mars kl 1900:

" Sterk hjerne med aktiv kropp"

Lege, hjerneforsker og forfatter Ole Petter Hjelle holder foredrag med tema fra boken med samme navn. Stikkord for foredraget: Økt intelligens - bedre hukommelse - bedre stressmestring - mer kreativ - lengre og bedre liv - redusert risiko for depresjon og demens. I det hele tatt et bedre liv!

 

Ole Petter Hjelle er hjerneforsker og lege. Han er også profesjonell foedragsholder. I tillegg er han bestselgende forfatter. Han har vunnet flere priser for sin formidlingsevne. Han er kjent som "treningslegen" med  egen treningsgruppe.

 

Onsdag 8. mai kl 1900:

 

"Fra postkassa til bukselomma. Digitalisering i praksis"

Våren 2018 reduserte Hortens lokalavis antall papirutgaver fra 6 til 4 i uka. Fordi stadig flere bytter ut papir med skjerm. Samtidig øker kravet til nyhetsproduksjon  og -publisering gjennom hele døgnet. Redaktør Audun Bårdseth forteller om hvordan mediehuset takler digitaliseringen - og samtidig tar vare på kjærligheten til papiravisa.

 

Audun Bårdseth er økonomiutdannet og mediautdannet. Opprinnelig fra Hedmark, med røtter som odelsgutt i Ringsaker, oppvokst i Eidskog med tidlig journalisterfaring fra Kongsvinger. Han kom til Horten i 1994, og har gått gradene i Gjengangeren som journalist, vaktsjef og nyhetsredaktør. Nå ansvarlig redaktør og daglig leder.

 

§§§§§§§§§§§§§§

Møtene er åpne for alle og holdes i Kihlegalleriet, Apenesgården.

Entre: kr 100 for medlemmer og kr 150 for ikkemedlemmer. Vipps nr 21779. Enkel bevertning.

Kontingent for medlemskap: 250 kr/år, pensjonister/studenter 200 kr/år.

Velkommen!

 

 

Velkommen


Møtene er åpne for alle. Merk at møtene foregår i Kihlegalleriet, Apenesgården

Entré

Kr 100,- for medlemmer, kr 150,- for gjester.

Enkel bevertning.

Kontingent for medlemskap

Ordinært medlemskap                kr 250,-

Pensjonister / Studenter             kr 200,-